Công chức lãnh đạo có phải học lớp bồi dưỡng quản lý không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/03/2021
Tôi là công chức nếu chuyển vị trí công tác sang chức vụ quản lý có yêu cầu phải tham gia Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương không? Nếu có thì chương trình này học trong bao lâu?
  • Theo Điều 15 Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì công chức sẽ được bồi dưỡng trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   Và tại Điều 17 Nghị định này quy định về chương trình bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng, trong đó:
   ....

   5. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần, gồm:

   a) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

   b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

   c) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

   d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

   đ) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi anh được bổ nhiệm vào vị trí công tác quản lý thì bắt buộc phải tham gia chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý (cụ thể là cấp phòng và tương đương). Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng sẽ kiến thức quản lý trước khi bổ nhiệm sẽ thực hiện tối thiểu 02 tuần tối đa 04 tuần.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn