Công an can thiệp vào thi hành án dân sự đúng hay sai?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/09/2016

Gia đình tôi có làm hợp đồng vay mượn, bên vay có thế chấp (cầm cố) cho gia đình tôi sổ đỏ nhà và đất thanh long, có ra công chứng. Tới hạn trả nợ bên vay không thanh toán, nên nhà tôi có kiện ra Tòa án, bản án xử nhà tôi thắng kiện và được cơ quan thi hành án kê biên tài sản bán đấu giá để thi hành án (tài sản bán được ít hơn khoản phải thi hành án cho gia đình tôi). Trước khi giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá một ngày, việc cưỡng chế giao tài sản bị hoãn vì phía Công an không chịu tham gia bảo vệ cưỡng chế với lí do hợp đồng vay mượn chưa đăng ký qua Sở Tài nguyên môi trường nên tiền bán tài sản đảm bảo cho việc thi hành án không ưu tiên trả hết cho gia đình tôi và bắt phải chia đều cho những người chủ nợ khác mới chịu tham gia. Cơ quan THADS đã giải thích với bên Công an do bản án của Tòa án đã tuyên bán tài sản này để trả nợ cho nhà tôi và THA làm thủ tục kê biên bán đấu giá trả nợ cho gia đình tôi nên không thể đem chia cho những người khác (những người đã có đơn nộp THA trước nhà tôi nhưng cơ quan THA trả lại đơn với lý do không có tài sản để THA). Cho tôi hỏi: 1. Hợp đồng vay mượn có thế chấp sổ đỏ ra công chứng và bản án đã tuyên bán tài sản trả nợ cho gia đình tôi thì gia đình tôi có được ưu tiên thi hành án với số tiền bán đấu giá tài sản hay không? 2.Công an bắt THA cũng như nhà tôi phải chia đều bán đấu giá mới chịu tham gia cưỡng chế đúng hay sai? 3. Gia đình chúng tôi phải làm gì khi công an không chịu hợp tác trong việc bảo vệ cưỡng chế để THA giao tài sản cho bên trúng đấu giá?

  • Câu hỏi bạn không nói rõ việc thi hành án ở thời điểm nào. Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản dưới luật hướng dẫn như sau:

   1. Khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định “Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án”.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật thì gia đình bạn thuộc diện được ưu tiên thi hành án đối với khoản tiền bán đấu giá tài sản có cầm cố, thế chấp để đảm bảo cho việc thi hành án.

   2. Khoản 1,2 Điều 20 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên như sau:

   “Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định về thi hành án theo thẩm quyền”.

   “Thi hành đúng nội dung bản án, quyết định; áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên”.

   Khoản 2 Điều 169 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong thi hành án dân sự như sau:

   “Chỉ đạo cơ quan Công an bảo vệ cưỡng chế thi hành án, phối hợp bảo vệ kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết”.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật thì cơ quan Công an có nhiệm vụ bảo vệ việc tổ chức cưỡng chế thi hành án của Chấp hành viên mà không có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự phải thanh toán tiền thi hành án cho những người được thi hành án không thuộc diện được ưu tiên theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự.

   3. Khoản 4 Điều 2 Thông tư liên tịch số 14 ngày 11/7/2011 Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thi thi hành án dân sự “Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với những trường hợp quy định tại Điều 1 của Thông tư liên tịch này”.

   Như vậy, nếu cơ quan Công án không phối hợp trong việc cưỡng chế thi hành án thì Cơ quan thi hành án dân sự báo cáo vụ việc với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự cấp trên theo quy định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn