Chức trách Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp? Nhiệm vụ của Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/08/2022

Chức trách Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp như thế nào? Nhiệm vụ của Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp như thế nào?

Tôi có nhu cầu  tìm hiểu về vấn đề này, nhờ anh/chị tư vấn.

  • 1. Chức trách Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Thông tư 29/2022/TT-BTC' onclick="vbclick('7E41A', '371729');" target='_blank'>Điều 21 Thông tư 29/2022/TT-BTC chức trách Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp như sau:

   Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp là công chức thực thi các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của ngành dự trữ quốc gia, được lãnh đạo giao trực tiếp thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, bảo quản và quản lý định mức kinh tế kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia theo quy trình kỹ thuật quy định.

   2. Nhiệm vụ của Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp như thế nào?

   Khoản 2 Điều 21 Thông tư 29/2022/TT-BTC' onclick="vbclick('7E41A', '371729');" target='_blank'>Điều 21 Thông tư 29/2022/TT-BTC nhiệm vụ của Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp như sau:

   a) Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật và nghiệm thu công tác chuẩn bị kho, phương tiện giao nhận, thiết bị kiểm tra, đo lường để phục vụ công tác nhập, xuất hàng hóa dự trữ theo phân công của lãnh đạo;

   b) Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia trước khi nhập, xuất kho bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật theo quy định; trực tiếp lấy mẫu, phân tích mẫu, lập hồ sơ kỹ thuật và báo cáo theo đúng quy định;

   c) Trực tiếp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công tác bảo quản và theo dõi chất lượng hàng dự trữ quốc gia của Chi cục Dự trữ Nhà nước; hướng dẫn việc ghi chép nhật ký bảo quản của các thủ kho bảo quản; báo cáo, đề xuất phương án xử lý kịp thời các sự cố xảy ra đối với hàng hóa trong quá trình bảo quản;

   d) Xác định các chỉ số chất lượng đối với hàng hóa dự trữ quốc gia được phân công trực tiếp kiểm tra, theo dõi và các trang thiết bị được giao trực tiếp quản lý.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 21 Thông tư 29/2022/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn