Chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nước tính bằng tiền

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/09/2018

Email: muaxuanno***@gmail.com đã gửi về Ban biên tập nội dung thắc mắc như sau: Chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nước tính bằng tiền được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Chân thành cảm ơn!

 

  • Chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nước tính bằng tiền được quy định tại Tiểu mục 0903 Mục 09 Phụ lục II Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BTP như sau:

   1. Khái niệm

   Chỉ tiêu này phản ánh thực trạng doanh thu và nộp thuế của các tổ chức hành nghề luật sư trong nước trong một kỳ thống kê.

   - Doanh thu của tổ chức hành nghề luật sư là tổng số tiền thu được của tổ chức hành nghề luật sư (theo Luật Doanh nghiệp) trong kỳ thống kê;

   - Số tiền nộp thuế của tổ chức hành nghề luật sư là số tiền thuế mà tổ chức hành nghề luật sư phải nộp theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong kỳ thống kê.

   2. Phân tổ chủ yếu

   - Doanh thu; Số tiền nộp thuế;

   - Loại tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty luật);

   - Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

   3. Kỳ công bố: Năm.

   4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp.

   5. Đơn vị (thuộc Bộ Tư pháp) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

   Chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính;

   Phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp

   Trên đây là nội dung quy định về chỉ tiêu thống kê kết quả hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong nước tính bằng tiền. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn