Chế độ kiểm tra đối với tổ chức đảng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/12/2017

Chế độ kiểm tra đối với tổ chức đảng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên được quy định như thế nào?  Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Khánh Linh, hiện đang làm việc tại Quận 7, Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Chế độ kiểm tra đối với tổ chức đảng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.        

  • Theo quy định tại Điều 4 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2012 công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   - Đối với tổ chức đảng

   a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra 6 tháng và hằng năm đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   - Trong chương trình, kế hoạch kiểm tra, cấp ủy các cấp, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên, các tổ chức đảng và chi bộ phải đề ra nội dung, đối tượng, biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách.

   - Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý hoặc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định này.

   - Chương trình, kế hoạch kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức phải được chủ thể kiểm tra thông báo cho đối tượng kiểm tra và tổ chức đang quản lý đối tượng kiểm tra từ đầu năm (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất).

   b) Phân công các thành viên cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

   c) Hướng dẫn tổ chức đảng cấp dưới thực hiện kiểm tra cán bộ, đảng viên thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo thẩm quyền.

   d) Thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

   - Việc kiểm tra thường xuyên thực hiện cùng với việc giám sát của tổ chức đảng. Kiểm tra định kỳ thực hiện theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm hoặc kết thúc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

   - Kiểm tra đột xuất khi tổ chức đảng, đảng viên có những vấn đề nổi cộm, phức tạp, có dấu hiệu vi phạm, có đơn tố cáo hoặc theo chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên.

   - Qua kiểm tra, phải xem xét, kết luận về cuộc kiểm tra; xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý cán bộ, đảng viên; theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kết luận sau kiểm tra.

   đ) Tiến hành kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức thông qua sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm, phân tích, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và đảng viên là cán bộ công chức.

   e) Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức đảng nơi cư trú đối với từng cán bộ, đảng viên về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ kiểm tra đối với tổ chức đảng trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2012.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn