Các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm ngạch công chức tại cơ quan, tổ chức ở địa phương

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Ngô Đức Quân, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức sắp xếp công việc nghạch công chức. Tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm Ngạch công chức tại cơ quan, tổ chức ở địa phương được quy định như thế nào? 

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm ngạch công chức tại cơ quan, tổ chức ở địa phương quy định tại Điển b Khoản 1 Điều 3 Thông tư 05/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   Ngoài các yếu tố như đối với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, việc xác định vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức ở địa phương còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

   - Quy mô dân số, diện tích tự nhiên;

   - Mức độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

   - Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

   - Đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn