Các phương thức chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 02/06/2022

Các phương thức chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm những phương thức nào? Việc chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được xác định như thế nào? Việc công bố hình thức chia sẻ và khả năng đáp ứng kết nối dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

  • Các phương thức chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm những phương thức nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định 47/2020/NĐ-CP về các phương thức chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm:

   1. Phương thức chia sẻ dữ liệu bao gồm:

   a) Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng giữa các hệ thống thông tin của cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan khai thác dữ liệu;

   b) Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng bằng việc đồng bộ toàn bộ hoặc một phần dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu của cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan khai thác dữ liệu;

   c) Chia sẻ dữ liệu được đóng gói và lưu giữ trên các phương tiện lưu trữ thông tin.

   Việc chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được xác định như thế nào?

   Căn cứ Khoản 3 Điều này về việc chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được xác định như sau:

   3. Đối với phương thức chia sẻ dữ liệu được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều này, việc chia sẻ dữ liệu được xác định liên tục theo thời hạn hoặc không xác định thời hạn kể từ khi cơ quan cung cấp chấp nhận chia sẻ dữ liệu theo quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu.

   Việc công bố hình thức chia sẻ và khả năng đáp ứng kết nối dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

   Căn cứ Khoản 4 Điều này việc công bố hình thức chia sẻ và khả năng đáp ứng kết nối dữ liệu số của cơ quan nhà nước được quy định như sau:

   4. Cơ quan cung cấp dữ liệu phải công bố hình thức chia sẻ và khả năng đáp ứng kết nối đến cơ sở dữ liệu theo các quy định tại Nghị định này khi công khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn