Biểu quyết xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị có được giơ tay?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/02/2021

Cho mình hỏi về trường hợp chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị trong chi bộ mà khi giơ tay biểu quyết mà tất cả các đảng viên trong chi bộ chỉ giơ tay, không có giơ thẻ đảng viên, có đúng quy định điều lệ đảng không?

  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011' onclick="vbclick('25120', '336045');" target='_blank'>Điều 5 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 thì:

   Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

   Đồng thời, Mục 4 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016' onclick="vbclick('4E135', '336045');" target='_blank'>Mục 4 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 quy định:

   Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ 2/3 số đảng viên chính thức hoặc cấp ủy viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên thì báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Như vậy, cả hai quy định này đều xác định việc xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị phải được tiến hành thông qua thủ tục biểu quyết nhưng không đề cập đến việc biểu quyết bằng hình thức nào.

   Do đó, không bị giới hạn bới việc biểu quyết bằng cách giơ tay hay giơ thẻ đảng. Trên thực tế thì hoạt động biểu quyết này thường được thực hiện bằng cách giơ tay.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn