Bị kỷ luật khiển trách thì có được nâng lương thường xuyên?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 03/09/2021

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách thì có được nâng lương thường xuyên không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV, có quy định:

   Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

   a) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp:

   - Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

   - Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

   - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

   b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:

   - Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

   - Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

   - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

   c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

   d) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

   đ) Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

   e) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý ký luật hành chính quy định tại khoản này

   => Như vậy, theo quy định nêu trên trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật hình thức khiển trách thì sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương thường xuyên theo quy định nêu trên.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn