04 Nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/03/2019

Sắp tới tôi có tham gia kì thi tuyển công chức, do đó mà cần có một số kiến thức nền nhất định. Nên vui lòng cho tôi hỏi:  xác định cơ cấu Ngạch công chức dựa trên những nguyên tắc nào?

  • Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức,có quy định 04 nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức:

   a) Phải căn cứ số lượng Danh mục vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế đã được xác định;

   b) Việc xác định chức danh ngạch công chức của mỗi vị trí việc làm phải đảm bảo phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên ngành;

   c) Phải tuân thủ quy định về ngạch công chức cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   d) Căn cứ tiêu chuẩn ngạch công chức và bản mô tả công việc, khung năng lực phù hợp của mỗi vị trí việc làm.

   Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ thêm đến bạn nguyên tắc xác định vị trí việc làm:

   a) Phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   b) Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn;

   c) Mỗi vị trí việc làm luôn gắn với một chức danh ngạch công chức nhất định. Đối với vị trí việc làm là lãnh đạo, quản lý thì có thêm chức danh lãnh đạo, quản lý;

   d) Phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý công chức.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn