Xây dựng nhà tình thương trên quỹ đất nông nghiệp được không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/04/2022

Xây dựng nhà tình thương trên quỹ đất nông nghiệp được không? Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình có thu tiền sử dụng đất không? Cơ quan nào quy định về mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất?

  • Xây dựng nhà tình thương trên quỹ đất nông nghiệp được không?

   Xin hỏi, xã tôi có một lô đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã. Hiện nay, muốn xây dựng nhà tình thương trên đó được không?

   Trả lời: Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 132 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

   - ...

   - Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

   Như vậy, về nguyên tắc thì quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Tuy nhiên, cần căn cứ vào tình tình thực tế tại địa phương mà UBND xã có những phương án hay kế hoạch sử dụng hợp lý đối với lô đất này.

   Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình có thu tiền sử dụng đất không?

   Xin hỏi, quy định pháp luật đất đai khi nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình có thu tiền sử dụng đất không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

   Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

   Như vậy, về nguyên tắc khi Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình thì có thu tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

   Cơ quan nào quy định về mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất?

   Theo quy định pháp luật về đất đai thì cơ quan nào quy định về mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất?

   Trả lời: Căn cứ Điều 91 Luật đất đai 2013 quy định về bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

   Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này.

   Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn