Ủy ban nhân dân cấp huyện có lưu giữ hồ sơ địa giới hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 06/12/2022

Ủy ban nhân dân cấp huyện có lưu giữ hồ sơ địa giới hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã không? Ai quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính ở cấp tỉnh? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các tỉnh?

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện có lưu giữ hồ sơ địa giới hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã không?

   Liên quan đến các quy định về đất đai: Xin hỏi UBND cấp huyện có lưu giữ hồ sơ địa giới hành chính của UBND cấp xã hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 29 Luật đất đai 2013 quy định về địa giới hành chính như sau:

   Hồ sơ địa giới hành chính bao gồm tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính và các mốc địa giới, đường địa giới của đơn vị hành chính đó.

   Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận; hồ sơ địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ xác nhận.

   Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp đó và Ủy ban nhân dân cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp đó và Ủy ban nhân dân cấp trên. Do vậy, hồ sơ ở ủy ban nhân dân cấp xã vẫn được lưu giữ ở ủy ban nhân dân cấp huyện.

   Ai quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính ở cấp tỉnh?

   Liên quan đến lĩnh vực đất đai, xin được hỏi: Ai sẽ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính ở cấp tỉnh?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật đất đai 2013 quy định về địa giới hành chính như sau:

   Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước.

   Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

   Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

   Theo đó, có thể thấy Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính các cấp, bao gồm cả cấp tỉnh.

   Thẩm quyền giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các tỉnh?

   Tôi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, vừa qua tôi kiểm tra thì phát hiện có sự chồng lấn ranh giới hành chính với tỉnh giáp ranh. Hai tỉnh đã tiến hành giải quyết nhưng không đạt được kết quả. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này phải do cơ quan nào chủ trì giải quyết? Cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 4 Điều 29 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   - Tranh chấp địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính do Ủy ban nhân dân của các đơn vị hành chính đó cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết được quy định như sau:

   + Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

   + Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

   - Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp địa giới hành chính.

   Như vậy, nếu như hai tỉnh không tự giải quyết được địa giới hành chính đang tranh chấp, thì báo cáo lên Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn