UBND cấp huyện được quyền phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 14/09/2021

UBND cấp huyện được quyền phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • UBND cấp huyện được quyền phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 85 Luật Đầu tư công 2019, có quy định:

   Điều 85. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

   Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp các nội dung sau đây:

   - Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên;

   - Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này và của Hội đồng nhân dân cấp trên;

   - Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý.

   => Như vây, theo quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền quyết định chủ trương dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà có

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn