Tự ý chuyển đất trồng lúa sang trồng nhãn có bị xử phạt không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 02/03/2022

Tôi có 2ha đất trồng lúa do cảm thấy thu nhập thấp cho nên tôi chuyển sang trồng nhãn, tôi muốn hỏi có cần phải xin phép hay không, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất như vậy có bị phạt không?

  • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng nhãn có cần xin phép không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 có quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

   - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   Như vậy, theo quy định như trên khi chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thì phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Cho nên trong trường hợp bạn chuyển đất trồng lúa sang trồng nhãn thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

   Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng nhãn không xin phép bị phạt bao nhiêu?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng (trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) thì hình thức và mức xử phạt như sau:

   - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

   Theo đó, trong trường hợp bạn chuyển 2ha đất trồng lúa sang đất trồng nhãn không xin phép thì có thể bị xử phạt với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

   Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất trồng nhãn

   Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

   - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn