Tặng cho con mảnh đất thì có cần đăng ký biến động?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 04/05/2022

Tặng cho con mảnh đất thì có cần đăng ký biến động? Thời hạn đăng ký biến động trong trường hợp tặng cho mảnh đất là bao lâu? Chào anh chị, cho tôi hỏi vấn đề này, tôi đang có ý định sẽ cho con trai tôi mảnh đất để nó làm ăn sinh sống. Vậy khi tôi cho thì tôi có phải đăng ký biến động hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • Tặng cho con mảnh đất thì có cần đăng ký biến động?

   Tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 có quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

   4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

   a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

   b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

   c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

   d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

   đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

   e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

   g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

   ...

   Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì khi tặng mảnh đất cho con thì bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

   Thời hạn đăng ký biến động trong trường hợp tặng cho mảnh đất là bao lâu?

   Tại Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 có quy định về thời hạn đăng ký biến động trong trường hợp tặng cho manh đất như sau:

   6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

   Theo đó, thời hạn đăng ký biến động trong trường hợp tặng cho mảnh đất là không quá 30 ngày, kể từ ngày thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn