Sử dụng quỹ đất nông nghiệp để xây dựng nhà tình thương có được không? Chuyển đất ở sang đất nông nghiệp có cần xin phép?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 16/06/2022

Sử dụng quỹ đất nông nghiệp để xây dựng nhà tình thương được không? Chuyển đất ở sang đất nông nghiệp có cần xin phép không? Hạn mức giao đất nông nghiệp không quá 05 hecta có đúng không?

  • Sử dụng quỹ đất nông nghiệp để xây dựng nhà tình thương được không?

   Xin hỏi, xã tôi có một lô đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã. Hiện nay, muốn xây dựng nhà tình thương trên đó được không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 132 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau đây:

   ...

   - Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

   Như vậy, về nguyên tắc thì quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Tuy nhiên, cần căn cứ vào tình tình thực tế tại địa phương mà UBND xã có những phương án hay kế hoạch sử dụng hợp lý đối với lô đất này.

   Chuyển đất ở sang đất nông nghiệp có cần xin phép không?

   Tôi mới mua một căn nhà mới. Căn nhà hiện tại của tôi đã cũ và không còn ai ở (do đã chuyển đến nhà mới). Tôi muốn phá căn nhà cũ cho người khác thuê đất để trồng rau. Không biết tôi có cần phải xin phép chuyển mục địch sử dụng đất từ đất ở sang đất nông nghiệp hay không? Hay có cần đăng ký biến động không?

   Trả lời:

   Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

   - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   Như vậy chuyển mục đích sử dụng đất ở sang đất nông nghiệp không thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Bên cạnh đó theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

   - Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

   - Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

   - Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

   Như vậy trường hợp của bạn cũng không cần phải đăng ký biến động.

   Hạn mức giao đất nông nghiệp không quá 05 hecta có đúng không?

   Gia đình tôi ở xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu, mới đây nhà nước giao thêm cho gia đình tôi đất trồng cây lâu năm là 20 hecta, trong khi đó tôi nghe người khác nói chỉ tối đa 5 hecta, liệu việc giao đất cho gia đình tôi với diện tích trên có đúng theo pháp luật hay không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 4 Điều 129 Luật Đất đai 2013 quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp như sau:

   Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

   Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

   Như vậy, căn cứ với trường hợp trên thuộc xã Tân Hợp, Mộc châu đây là xã thuộc miền núi nên việc giao đất 20 hecta cho hộ gia đình là hoàn toàn đúng theo quy định pháp luật, còn không quá 05 hecta là áp dụng với vùng đồng bằng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn