Sử dụng đất sai mục đích sẽ bị thu hồi? Nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường đất?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/03/2022

Sử dụng đất sai mục đích sẽ bị thu hồi? Nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường đất? Không ký bàn giao đất thì có bị cưỡng chế thu hồi đất? Mong được giải đáp thắc mắc.

  • Sử dụng đất sai mục đích sẽ bị thu hồi?

   Tôi muốn biết, quy định hiện hành thì đối với hộ gia đình, cá nhân khi sử dụng đất sai mục đích sẽ bị thu hồi có đúng không?

   Trả lời:

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

   a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

   Như vậy, không phải đất sử dụng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi luôn mà chỉ bị thu hồi khi có đủ 02 điều kiện sau:

   Điều kiện 1: Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

   Điều kiện 2: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

   Nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường đất?

   Xin hỏi, khi người sử dụng đất hợp pháp nhưng vì sự phát triển kinh tế, xã hội nên nhà nước thu hồi đất thì bắt buộc phải bồi thường đất cho người dân bị thu hồi đúng không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

   Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

   Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   Như vậy, pháp luật đặt ra quy định khi bồi thường nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Do đó, việc bồi thường đất cho người bị thu hồi không phải là quy định bắt buộc.

   Không ký bàn giao đất thì có bị cưỡng chế thu hồi đất?

   Tôi có diện tích đất hai lúa bị thu hồi làm dự án khu công nghiệp (đã có quyết định thu hồi), đã công khai phương án bồi thường đất nhưng tôi chưa đồng ý với phương án bồi thường nên tôi chưa kí bàn giao mặt bằng. Vậy xin hỏi trong trường hợp này chủ tịch ủy ban nhân dân huyện có đủ điều kiện để ban hành quyết định cưỡng chế diện tích đất đó không?

   Trả lời:

   Khoản 3, Khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   - Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

   - Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

   Theo thông tin cung cấp và quy định nêu trên, trường hợp của bạn đã có quyết định thu hồi đất và công bố công khai phương án bồi thường, cho nên bạn có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất.

   Điểm d Khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013 quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất như sau:

   Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

   Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật này.

   Như vậy, nếu người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

   Trường hợp của bạn nếu đã được vận động, thuyết phục nhưng không bàn giao đất (không ký biên bản bàn giao vì không đồng ý với phương án bồi thường) thì Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn