Nhà đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất có được đưa vào kinh doanh hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/10/2022

Nhà đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất có được đưa vào kinh doanh hay không? Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?

Chào anh/chị, công ty của tôi có xây dựng một dãy nhà để cho thuê, tuy nhiên khu đất mà công ty xây dựng nhà lại đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi đối với các căn nhà này thì công ty tôi có được đưa vào kinh doanh hay không?

  • Nhà đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất có được đưa vào kinh doanh hay không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Nhà đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất có được đưa vào kinh doanh hay không?

   Tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014' onclick="vbclick('3F68A', '377644');" target='_blank'>Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

   1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

   c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

   2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

   c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   d) Trong thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy, theo quy định như trên, đối với nhà, công trình có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất thì không đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh. Cho nên, công ty của bạn không được đưa những căn nhà này vào kinh doanh cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

   2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức nào?

   Tại Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014' onclick="vbclick('3F68A', '377644');" target='_blank'>Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

   a) Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

   c) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó;

   d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   đ) Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   e) Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   g) Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;

   h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   i) Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó.

   2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

   a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, g và h khoản 1 Điều này;

   b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   c) Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

   3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

   a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này;

   b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

   Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức theo quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn