Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được quyền kinh doanh tư vấn bất động sản ở Việt Nam hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 01/06/2022

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được quyền kinh doanh tư vấn bất động sản ở Việt Nam hay không? Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài kinh doanh tư vấn bất động sản ở Việt Nam như thế nào? Tôi có người chị đang định cư ở Mỹ, qua nói chuyện thì chị ấy thấy bất động sản Việt Nam đang lên nên muốn làm dịch vụ tư vấn bất động sản cho những người bạn của chị ở Việt Nam để mua bán. Cho hỏi là chị ấy có thể làm dịch vụ này không? Nếu được thì cần điều kiện gì? Xin cám ơn!

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được quyền kinh doanh tư vấn bất động sản ở Việt Nam hay không?

   Căn cứ Điều 60 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

   Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật này.

   Như vậy, chị bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền được kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản. Để có thể kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản chị bạn cần đáp ứng các điều kiện quy định pháp luật.

   Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài kinh doanh tư vấn bất động sản ở Việt Nam

   Căn cứ Khoản 1 Điều 62 Luật trên quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   Căn cứ Điều 74 Luật này quy định về dịch vụ tư vấn bất động sản như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

   2. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:

   a) Tư vấn pháp luật về bất động sản;

   b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;

   c) Tư vấn về tài chính bất động sản;

   d) Tư vấn về giá bất động sản;

   đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

   3. Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

   4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn