Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được cho thuê lại nhà ở không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/02/2022

Tôi là công dân Việt Nam nhưng định cư ở nước ngoài, hiện tại tôi có ý định kinh doanh bất động sản dưới hình thức cho thuê lại nhà. Pháp luật Việt Nam có cho phép tôi thực hiện kinh doanh hình thức này hay không? Monng được anh /chị hướng dẫn.

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được cho thuê lại nhà ở không?
   (ảnh minh họa)
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được cho thuê lại nhà ở không?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

   a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, g và h khoản 1 Điều này;

   b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   c) Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

   Theo Khoản 1 Điều này tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau đây:

   a) Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   b) Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

   c) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó;

   d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;

   .....

   Như vậy, theo quy định trên bạn có quyền kinh doanh bất động sản dưới hình thức thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. Từ đó bạn cũng có quyền cho thuê lại nhà ở.

   Bất động sản đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện nào?

   Căn cứ Điều 9 Luật này có quy định về điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

   1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

   c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

   2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

   c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   d) Trong thời hạn sử dụng đất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn