Muốn xây dựng nhà ở thì chỉ được xây trên đất ở ( ký hiệu là ONT)?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/12/2021

Dạ, cho em hỏi ở khu vực nông thôn mà cá nhân muốn xây dựng nhà ở thì chỉ được xây trên đất ở ( ký hiệu là ONT) có phải không?

  • Muốn xây dựng nhà ở thì chỉ được xây trên đất ở ( ký hiệu là ONT)?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 143 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

   Nguyên tắc sử dụng đất: Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

   Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   Căn cứ thêm Mục III Thông tư 25/2015/TT-BTNMT quy định đất ở nông thôn ký hiệu là ONT

   Như vậy, theo quy định trên thì tại khu vực nông thôn người dân muốn xây dựng nhà ở thì chỉ được xây trên đất ở (đất có ký hiệu là ONT).

   Trân trọng!
  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn