Môi giới bất động sản có được nhận thù lao khi khách mua bán đất lỗ?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/11/2022

Môi giới bất động sản có được nhận thù lao khi khách mua bán đất lỗ? Môi giới bất động sản có được nhận hoa hồng khi khách mua bán đất lỗ? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như thế nào? Môi giới bất động sản bao gồm những nội dung gì?

Chào anh chị cho em hỏi em đang là sale bất động sản, và đang làm việc tại tập đoàn kinh doanh bất động sản. Vừa rồi do nhiều khách hàng thua lỗ trong việc mua bán đất nên họ có nói với nhân viên môi giới là sẽ không trả thù lao nếu bán đất lỗ. Vậy việc này có đúng quy định hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Môi giới bất động sản có được nhận thù lao khi khách mua bán đất lỗ?

   Tại Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về thù lao môi giới bất động sản như sau:

   1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

   2. Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

   Căn cứ theo quy định hiện hành, mức thù lao môi giới bất động sán sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới. Chính vì vậy, trong trường hợp khách mua bán đất lỗ thì môi giới bất động sản vẫn có thể được nhận thù lao.

   2. Môi giới bất động sản có được nhận hoa hồng khi khách mua bán đất lỗ?

   Tại Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về hoa hồng môi giới bất động sản như sau:

   1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

   2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

   Theo đó, mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Chính vì vậy, môi giới bất động sản vẫn có thể được nhận hoa hồng khi khách mua bán đất lỗ.

   3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như thế nào?

   Tại Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

   1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

   2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

   3. Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

   4. Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

   5. Các quyền khác trong hợp đồng.

   Tại Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

   1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

   2. Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

   3. Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

   4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   6. Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

   7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

   Như vây, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản sẽ có quyền và nghĩa vụ như trên.

   4. Môi giới bất động sản bao gồm những nội dung gì?

   Tại Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về nội dung môi giới bất động sản như sau:

   1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

   2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

   3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

   Theo đó, môi giới bất động sản sẽ bao gồm những nội dung trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn