Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao nhiêu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/08/2022

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao nhiêu? Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi hết hạn có phải thi sát hạch lại không?

Chào anh/chị, tôi vừa thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bây giờ đang đợi để được cấp chứng chỉ. Không biết lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao nhiêu?

  • 1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao nhiêu?

   Tại Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

   1. Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này thì được cấp chứng chỉ.

   2. Trình tự cấp chứng chỉ:

   a) Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

   b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư này);

   c) Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.

   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ;

   d) Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư này.

   3. Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ. Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

   4. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.

   5. Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 4a của Thông tư này.

   6. Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện.

   7. Người được cấp chứng chỉ phải chấp hành các quy định sau:

   a) Không được sửa chữa, tẩy xóa nội dung của chứng chỉ;

   b) Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động sản;

   c) Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định.

   8. Sau khi kết thúc từng kỳ thi và cấp chứng chỉ, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình tổ chức kỳ thi sát hạch và danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ. Đồng thời đưa danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục 3b của Thông tư này).

   Như vậy, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, bạn sẽ phải nộp lệ phí tại Sở Xây dựng.

   2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi hết hạn có phải thi sát hạch lại không?

   Căn cứ Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về chứng chỉ hết hạn như sau:

   1. Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản.

   2. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau:

   a) Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c của Thông tư này);

   b) Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

   3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

   a) Hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này;

   b) Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

   4. Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 của Thông này.

   5. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi riêng cho những người có chứng chỉ hết hạn hoặc thi cùng với những người cấp mới.

   Theo đó, khi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bạn muốn cấp lại chứng chỉ hành nghề thì phải thi sát hạch lại.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn