Không phải đăng ký biến động đất đai khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/04/2022

Không phải thực hiện đăng ký biến động đất đai khi thừa kế quyền sử dụng đất? Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng mới có hiệu lực? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất không?

  • Không phải đăng ký biến động đất đai khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất?
   (ảnh minh họa)
  • Không phải đăng ký biến động đất đai khi thừa kế quyền sử dụng đất?

   Việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất có phải đăng ký biến động đất đai không? Mong nhận được giải đáp.

   Trả lời: Theo Điểm a Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định trường hợp đăng ký biến động cụ thể như sau:

   - Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

   - Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

   ...

   Như vậy, việc nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì bạn thực hiện đăng ký biến động đất đai.

   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng mới có hiệu lực?

   Tôi đang thắc mắc là: Tôi nghe bạn tôi nói hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng thì mới có hiệu lực đúng không? Quê tôi người ta có thể lên xã để chứng thực bình thường.

   Trả lời: Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như sau:

   - Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

   - Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

   Như vậy, theo quy định trên thì đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn có thể chứng thực tại địa phương cụ thể UBND xã và không cần phải công chứng, đồng thời vấn đề chứng thực này không ảnh hưởng gì đến giá trị pháp lý của nó.

   Trân trọng!

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất không?

   Tôi muốn hỏi, trong việc giao đất cho tổ chức thì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất hay không?

   Trả lời: Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   - Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

   - ...

   Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

   Như vậy, trong trường hợp thẩm quyền của UBND tỉnh giao đất cho tổ chức hay cho các đối tượng khác thì không được ủy quyền cho UBND huyện hay cơ quan khác thực hiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn