Không canh tác đất trồng lúa hơn 01 năm thì có bị thu hồi hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/05/2022

Không canh tác đất trồng lúa hơn 01 năm thì có bị thu hồi hay không?Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân vi phạm? Chào anh chị, gia đình tôi có mảnh đất trồng lúa, hơn một năm nay gia đình tôi không canh tác nữa. Anh chị cho tôi hỏi nếu tôi không canh tác thì có bị nhà nước thu hồi đất hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

  • Không canh tác đất trồng lúa hơn 01 năm thì có bị thu hồi hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Không canh tác đất trồng lúa hơn 01 năm thì có bị thu hồi hay không?

   Tại Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013' onclick="vbclick('34B1C', '364576');" target='_blank'>Điều 64 Luật Đất đai 2013 có quy định về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

   1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

   a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

   b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

   c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

   d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

   đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

   e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

   g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

   h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

   Theo đó, đất trồng lúa được xem là đất trồng cây hàng năm, nếu bạn không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi.

   Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân vi phạm?

   Tại Điều 66 Luật Đất đai 2013 có quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

   b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

   2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

   b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

   3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

   Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền thu hồi đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân vi phạm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn