Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản có bắt buộc phải công chứng hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/12/2018

Sắp tới, công ty tôi có nhu cầu ký kết một bộ hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản với một công ty dịch vụ tư vấn bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty tôi muốn thực hiện công chứng hợp đồng này nên có thỏa thuận với bên đối tác. Nhưng bên đối tác có thông tin rằng hợp đồng này không bắt buộc phải công chứng. Thông tin này có đúng không ạ?

  • Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản có bắt buộc phải công chứng hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định pháp luật hiện hành tại Khoản 2 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014' onclick="vbclick('3F68A', '273705');" target='_blank'>Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật không bắt buộc công chứng hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Mà việc công chứng hợp động kinh doanh dịch vụ bất động sản chỉ được thực hiện khi các bên có thỏa thuận.

   Theo quy định pháp luật hiện hành tại Khoản 1 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014' onclick="vbclick('3F68A', '273705');" target='_blank'>Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm các loại sau:

   - Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;

   - Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;

   - Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản được xác định là hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản.

   Do đó: Căn cứ các trích dẫn trên đây thì có thể kết luận pháp luật không bắt buộc các bên phải công chứng hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản. Việc công chứng hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản chỉ được thực hiện khi các bên có thỏa thuận về việc công chứng hợp đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn