Học sinh trường dân tộc nội trú có phải đóng tiền thuê nhà ở xã hội không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/11/2022

Học sinh trường dân tộc nội trú có phải đóng tiền thuê nhà ở xã hội không? Học sinh trường dân tộc nội trú có được mua nhà ở xã hội không? Nhà ở xã hội phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp. Em là học sinh trường dân tộc nội trú, vì trường khá xa nhà nên là em muốn thuê nhà ở xã hội để ở. Thì em có nghe nói học sinh trường dân tộc nội trú thì sẽ không cần phải trả tiền thuê nhà ở xã hội, cho em hỏi điều này có đúng không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

  • 1. Sinh viên thuê nhà ở xã hội có được cho người khác thuê lại không?

   Tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014' onclick="vbclick('3F689', '381115');" target='_blank'>Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội như sau:

   1. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này; trong cùng một thời gian, mỗi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này chỉ được thuê hoặc thuê mua hoặc mua một nhà ở xã hội; đối với học sinh tại các trường dân tộc nội trú công lập thì không phải trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ trong quá trình sử dụng.

   2. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm; thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở.

   3. Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời gian thuê, thuê mua; nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này.

   4. Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

   ...

   Như vậy, theo quy định trên học sinh tại các trường dân tộc nội trú công lập thì không phải trả tiền thuê nhà ở xã hội và các dịch vụ trong quá trình sử dụng.

   Bạn không nói rõ hiện tại trường dân tộc nội trú bạn đang theo học là trường công hay trường tư. Nếu bạn học trường công thì bạn không cần phải trả tiền thuê nhà ở xã hội, còn nếu bạn học trường tư thì bạn vẫn phải trả tiền thuê nhà ở như những đối tượng khác.

   2. Học sinh trường dân tộc nội trú có được mua nhà ở xã hội không?

   Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014' onclick="vbclick('3F689', '381115');" target='_blank'>Điều 49 Luật Nhà ở 2014 quy định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

   Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

   1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

   2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

   3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

   4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

   5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

   6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

   7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

   8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

   9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

   10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 50 Luật Nhà ở 2014' onclick="vbclick('3F689', '381115');" target='_blank'>Điều 50 Luật Nhà ở 2014 quy định hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

   1. Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này; đối với đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

   Do đó, theo quy định trên học sinh trường dân tộc nội trú công lập chỉ được thuê nhà ở xã hội chứ không được hỗ trỡ giải quyết cho mua.

   3. Nhà ở xã hội phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào?

   Tại Điều 55 Luật Nhà ở 2014' onclick="vbclick('3F689', '381115');" target='_blank'>Điều 55 Luật Nhà ở 2014 quy định loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội như sau:

   1. Là nhà chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

   3. Trường hợp là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

   Trên đây là những quy định của luật về tiêu chuẩn mà nhà ở xã hội cần phải đảm bảo.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn