Điều kiện ký kết hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/10/2022

Điều kiện ký kết hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP? Hồ sơ hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP gồm những giấy tờ nào? Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

Kính mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • Điều kiện ký kết hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Điều kiện ký kết hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

   Tại Điều 82 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định điều kiện ký kết hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP, như sau:

   1. Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

   2. Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

   3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác thuộc trách nhiệm của mình để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

   2. Hồ sơ hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP gồm những giấy tờ nào?

   Theo Điều 83 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP gồm những giấy tờ sau:

   1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:

   a) Văn bản hợp đồng;

   b) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);

   c) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

   2. Ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu, hồ sơ hợp đồng có thể bao gồm một hoặc một số tài liệu sau đây:

   a) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

   b) Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

   c) Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;

   d) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

   đ) Các tài liệu có liên quan.

   3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

   Căn cứ Điều 84 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định bảo đảm thực hiện hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP, như sau:

   1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

   2. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện theo một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

   3. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá hợp đồng.

   4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

   5. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

   a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

   b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

   c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn