Điều chỉnh giá hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/10/2022

Điều chỉnh giá hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP? Điều chỉnh khối lượng của hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP? Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • Điều chỉnh giá hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Điều chỉnh giá hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

   Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 88 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định điều chỉnh giá hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP, theo đó:

   1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được quy định rõ trong hợp đồng về nội dung điều chỉnh, nguyên tắc và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh.

   2. Điều chỉnh đơn giá:

   Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong hợp đồng phải quy định rõ các nội dung sau đây:

   a) Thời điểm để tính toán đơn giá gốc (thông thường xác định tại thời điểm 28 ngày trước thời điểm đóng thầu) để làm cơ sở xác định chênh lệch giữa đơn giá trúng thầu và đơn giá điều chỉnh;

   b) Các cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh đơn giá, trong đó chỉ số giá để làm cơ sở tính điều chỉnh đơn giá lấy theo chỉ số giá do Tổng cục Thống kê công bố hoặc chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố;

   c) Phương pháp, công thức tính điều chỉnh đơn giá:

   Việc xác định phương pháp, công thức tính điều chỉnh đơn giá phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp tính chất của gói thầu. Khuyến khích vận dụng các phương pháp tính đang áp dụng rộng rãi trên thị trường quốc tế như các mẫu quy định của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn, hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á.

   2. Điều chỉnh khối lượng của hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

   Theo Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 88 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định điều chỉnh khối lượng hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP, cụ thể như sau:

   3. Điều chỉnh đối với khối lượng công việc phát sinh:

   Đối với gói thầu dịch vụ xây dựng, trường hợp khối lượng công việc dịch vụ xây dựng phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu nhưng nằm trong mục tiêu của hồ sơ mời thầu, do các tình huống không lường trước được, cần thiết phải được thực hiện để hoàn thành gói thầu dịch vụ xây dựng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chỉ được điều chỉnh bổ sung khối lượng ngoài hợp đồng nếu tổng giá trị phần khối lượng xây lắp phát sinh không vượt quá 50% giá trị hợp đồng ban đầu và phải được người có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp thỏa thuận không thành thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định hiện hành.

   4. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn trong trường hợp phát sinh khối lượng hàng hóa, dịch vụ thuộc tùy chọn mua thêm thì chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Chủ đầu tư chỉ được bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ thuộc tùy chọn mua thêm khi đã xác định được nguồn tiền để thanh toán cho khối lượng này.

   5. Trường hợp bổ sung khối lượng phát sinh nêu tại khoản 3 Điều này thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải các thông tin sau trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

   a) Tên gói thầu và mô tả tóm tắt về gói thầu;

   b) Tên và địa chỉ cơ quan mua sắm;

   c) Tên và địa chỉ nhà thầu ký hợp đồng;

   d) Giá trị hợp đồng ban đầu và giá trị khối lượng công việc phát sinh;

   đ) Thời gian ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng;

   e) Tóm tắt lý do áp dụng khoản 3 Điều này.

   3. Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng mua sắm gói thầu trong Hiệp định CPTPP?

   Căn cứ Điều 89 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng, như sau:

   1. Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng phải được quy định cụ thể trong hợp đồng và phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và không được trái với các quy định của pháp luật.

   2. Các chi phí trong nước phải được thanh toán bằng đồng Việt Nam, các chi phí bên ngoài lãnh thổ Việt Nam được thanh toán bằng đồng tiền nước ngoài theo quy định trong hợp đồng.

   3. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt, chuyển khoản và các hình thức khác do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật và phải được ghi trong hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn