Đấu giá đất, cần tối thiểu bao nhiêu người tham gia?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/12/2021

Tôi tên là Hạnh, tôi đã đăng ký tham gia đấu giá 01 thửa đất tại UBND huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, tôi được thông báo là bị hủy đấu giá vì không đủ số người tham gia. Tôi muốn hỏi là tối thiểu bao nhiêu người tham gia đấu giá đất thì mới có thể diễn ra?

  • Đấu giá đất, cần tối thiểu bao nhiêu người tham gia?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định về đấu giá tài sản như sau:

   - Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

   Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp không phải đấu giá như sau:

   Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

   Như vậy, để có thể tiến hành đáu giá đất cần ít nhất 02 người tham gia trở lên thì mới có thể tiến hành đấu giá. Nếu người tham gia ít hơn tối thiểu hoặc 02 lần không thành thì Nhà nước sẽ thực hiện giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn