Đất xây dựng cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi có được miễn thuế đất phi nông nghiệp?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/11/2022

Đất xây dựng cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi có được miễn thuế đất phi nông nghiệp? Người nộp thuế đất phi nông nghiệp thuộc hai trường hợp giảm thuế đất có được miễn thuế? Giảm 50% thuế đất phi nông nghiệp được áp dụng trong trường hợp nào?

Xin chào ban biên tập, tôi có mua một mảnh đất xây dựng cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên đó, vây trường hợp của tôi có được miễn thuế đất phi nông nghiệp không? Tôi có một người bạn có một mảnh đất nhưng người này lại thuộc hai trường hợp được giảm 50% thuế đất phi nông nghiệp, vậy có được miễn thuế luôn không? Xin được giải đáp.

  • 1. Đất xây dựng cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi có được miễn thuế đất phi nông nghiệp?

   Căn cứ Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định miễn thuế như sau:

   1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.

   2. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

   3. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội.

   4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.

   6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

   7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới.

   8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử - văn hóa.

   9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.

   Như vậy, đối với đất phi nông nghiệp xây dựng cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi sẽ được miễn thuế đất phi nông nghiệp. Do đó, trường hợp của anh/chị sẽ được miễn thuế.

   2. Người nộp thuế đất phi nông nghiệp thuộc hai trường hợp giảm thuế đất có được miễn thuế?

   Theo Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định nguyên tắc miễn thuế, giảm thuế như sau:

   1. Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên quy định tại Điều 10 của Luật này thì được miễn thuế.

   2. Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Luật này.

   3. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

   4. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.

   Theo đó, người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên theo quy định sẽ được miễn thuế. Do đó, bạn của anh/chị thuộc hai trường hợp được giảm 50% thuế đất phi nông nghiệp sẽ được miễn thuế.

   3. Giảm 50% thuế đất phi nông nghiệp được áp dụng trong trường hợp nào?

   Theo Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định giảm thuế như sau:

   Giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây:

   1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh;

   2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

   3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng;

   4. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

   Như vậy, giảm 50% số thuế đất phi nông nghiệp phải nộp trong các trường hợp quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn