Đất trồng rừng đặc dụng được chuyển đổi từ đất trồng lúa có thời hạn sử dụng bao lâu? Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được canh tác?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/06/2022

Đất trồng rừng đặc dụng được chuyển đổi từ đất trồng lúa có thời hạn sử dụng bao lâu? Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được canh tác? Làm thủ tục sang tên khi mua bán đất đai mất bao lâu?

  • Đất trồng rừng đặc dụng được chuyển đổi từ đất trồng lúa có thời hạn sử dụng bao lâu?

   Tôi ở xã Thanh sơn, hiện tại gia đình tôi có ý định chuyển từ đất trồng lúa sang đất trông rừng đặc dụng, tuy nhiên chúng tôi chưa biết thời gian được sản xuất sử dụng đất trồng rừng này là bao nhiêu năm? Mong quý Thư ký luật hỗ trợ giúp tôi, để chúng tôi có thể thực hiện việc chuyển này.

   Trả lời:

   Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

   Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật về đất đai khi hộ gia đình chuyển đất trồng lúc sang đất trồng rừng đặc dụng thì không quy định về thời hạn, nghĩa là việc sản xuất, sử dụng ổn định lâu dài.

   Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được canh tác?

   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của gia đình tôi gồm nhiều thửa, có đất ở và đất nông nghiệp, trong đó có thửa đất trồng cây hàng năm hết thời hạn sử dụng. Xin hỏi khi đất này hết thời hạn sử dụng mà chúng tôi vẫn tiếp tục canh tác thì có được không? Nguyễn Văn Hải (Cam Nghĩa, Cam Ranh)

   Trả lời:

   Theo Luật Đất đai năm 2013, thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm, gồm các loại đất: đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất; đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng giao cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
   Như vậy, so với Luật Đất đai năm 2003, Luật hiện hành đã có quy định điều chỉnh thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong hạn mức sử dụng đất là 50 năm thống nhất cho các loại đất nông nghiệp kể trên (Điều chỉnh từ 20 năm lên 50 năm, trừ đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất được giữ nguyên).
   Do việc thay đổi thời hạn như trên nên Luật Đất đai năm 2013 đã có quy định cho Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.
   Đất được giao, công nhận quyền sử dụng đất phải trong hạn mức do Luật quy định. Cụ thể: Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Đối với đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Đối với đất rừng sản xuất là không quá 30 héc ta. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta. Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Trường hợp được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta.

   Làm thủ tục sang tên khi mua bán đất đai mất bao lâu?

   Tôi mới mua 1 thửa đất cách đây 3 ngày, hợp đồng đã có công chứng. Nhưng sắp tới tôi có việc cần phải đi xa nên tôi muốn sau 2-3 tháng nữa mới làm thủ tục sang tên. Vậy luật sư cho tôi hỏi, pháp luật có quy định là trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày mua phải làm thủ tục sang tên không?

   Trả lời:

   Căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

   Khoản 4 và Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

   a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

   b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

   h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

   i) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

   k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

   l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;

   6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế...

   Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

   Để thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và nộp đầy đủ các loại phí, lệ phí như: lệ phí trước bạ, lệ phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

   Hồ sơ bạn cần chuẩn bị gồm:

   Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

   Chứng minh nhân dân (bản công chứng không quá 06 tháng); Sổ hộ khẩu (bản công chứng không quá 06 tháng); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc + bản công chứng không quá 06 tháng); Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; Biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn