Đất nằm trong quy hoạch có được bán hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 29/12/2021

Đất nằm trong quy hoạch có được bán hay không? Tôi có miếng đất bị nằm trong khu vực có quy hoạch sử dụng đất thì có được bán hay không? Mong được anh/chị giải đáp thắc mắc?

  • Đất nằm trong quy hoạch có được bán hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Đất nằm trong quy hoạch có được bán hay không?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

   - Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

   - Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, theo quy định như trên trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, hay đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất có đất nằm trong quy hoạch này vẫn có quyền được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cho nên bạn vẫn có quyền bán đất của bạn dù đang có quy hoạch.

   Tuy nhiên khi bạn bán miếng đất này, bạn cần đáp ứng các điều kiện thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

   Điều kiện để được chuyển quyển nhượng sử dụng đất

   Căn cứ Điều 118 Luật này có quy định về các điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

   - Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

   + Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   + Đất không có tranh chấp;

   + Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   + Trong thời hạn sử dụng đất.

   - Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

   - Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn