Đất hết hạn sử dụng có được bồi thường khi bị thu hồi không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 30/11/2022

Đất hết hạn sử dụng có được bồi thường khi bị thu hồi không? Bị chậm chi trả tiền bồi thường về đất người dân có được yêu cầu tính lãi không? Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường được thực hiện như thế nào? 

Chào anh chị Luật sư. Gia đình tôi đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê. Đất này đã được cấp Sổ đỏ và đến tháng 01/12/2022 sẽ hết hạn sử dụng. Và tôi có thắc mắc là khi nhà nước tiến hành thu hồi đất khi đất nhà tôi chưa kịp gia hạn thì có được bồi thường không?

Kính mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Đất hết hạn sử dụng có được bồi thường khi bị thu hồi không?

   Tại Điều 82 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất, theo đó:

   Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

   1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

   2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

   3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

   4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

   Theo Điều 65 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

   a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

   b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

   c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

   d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

   đ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

   e) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

   Theo đó, khi bạn không tiến hành thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất khi đã hết hạn thì tại thời điểm Nhà nước tiến hành thu hồi đất, gia đình bạn sẽ không được bồi thường.

   2. Bị chậm chi trả tiền bồi thường về đất người dân có được yêu cầu tính lãi không?

   Theo Điều 93 Luật đất đai 2013 quy định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cụ thể như sau:

   1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

   2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

   3. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

   4. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.

   5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Tại Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

   2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

   a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

   b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

   Như vậy, trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình bị chậm thanh toán tiền bồi thường thì ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì còn có thể yêu cầu tính khoản tiền chậm trả từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp, kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành.

   3. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường được thực hiện như thế nào?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 90 Luật đất đai 2013 quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi cụ thể như sau:

   1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

   a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

   b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

   c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

   d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

   Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn