Đất để xây dựng nhà ở công vụ được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/02/2022

Đất để xây dựng nhà ở công vụ? Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư? Có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở công vụ hay không?

  • Đất để xây dựng nhà ở công vụ

   Đất để xây dựng nhà ở công vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Bình, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến việc sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi đang có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, đất để xây dựng nhà ở công vụ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

   Nguyễn Bình (nguyenbinh*****@gmail.com)

   Trả lời:

   Theo quy định tại Điều 29 Luật Nhà ở 2014 thì đất để xây dựng nhà ở công vụ được quy định cụ thể như sau:

   - Diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Nhà ở 2014.

   - Đối với nhà ở công vụ của cơ quan trung ương thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Nhà ở 2014. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

   - Đối với nhà ở công vụ cho các đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở 2014 thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ.

   - Đối với nhà ở công vụ của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ khi lập, phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Nhà ở 2014.

   - Nhà nước không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 29 Luật Nhà ở 2014.

   Trên đây là nội dung tư vấn về đất để xây dựng nhà ở công vụ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Nhà ở 2014.

   Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư

   Pháp luật quy định phải thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ. Vậy trong trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư thì trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

   Trả lời:

   Theo quy định hiện hành thì nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.

   Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ bao gồm đầu tư xây dựng mới và mua nhà ở thương mại được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng.

   Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở.

   Theo đó, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 28 Luật Nhà ở 2014 thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để cho đối tượng thuộc diện là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang thuê.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều Điều 22 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục lựa chọn hủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư được quy định cụ thể như sau:

   Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt để cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang thuê thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an có văn bản quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở công vụ hay không?

   Xin hỏi, địa phương tôi đang triển khai xây dựng nhà ở công vụ diện tích đất sử dụng là 300m2. Như vậy, có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở công vụ này hay không? Và đối với xây dựng tại địa phương thì cơ quan nào bố trí xây dựng?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Điều 29 Luật Nhà ở 2014 quy định đất để xây dựng nhà ở công vụ như sau:

   Đối với nhà ở công vụ của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ khi lập, phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

   Nhà nước không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở công vụ theo quy định tại Điều này.

   Như vậy, theo quy định trên khi xây dựng tại địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ và nhà nước sẽ không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở công vụ trong trường hợp này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn