Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và nhà xưởng hình thành trong tương lai tại Sở Tài nguyên và Môi trường được không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/07/2022

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và nhà xưởng hình thành trong tương lai tại Sở Tài nguyên và Môi trường được không? Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có được thế chấp hay không?

Tôi hiện đang làm Giám đốc tại Khu công nghiệp X, khu vực tôi chưa có văn phòng đất đai, do dịch bệnh sản xuất trì hoãn chậm nên tôi muốn thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và nhà xưởng hình thành trong tương lai tại Khu công nghiệp tại Ngân hàng Y để có chi phí cho tôi. Tôi thắc mắc là đăng ký thế chấp tài sản này tại Sở tài nguyên môi trường có được không? Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có được thế chấp hay không?

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và nhà xưởng hình thành trong tương lai tại Sở Tài nguyên và Môi trường được không?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Thông tư 07/2019/TT-BTP quy định như sau:

   3. Đối với những địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì thẩm quyền đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được xác định như sau:

   a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

   b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở.

   Như vậy, trường hợp nơi bạn chưa có văn phòng đăng ký đất đai thì bạn có thể đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại văn phòng đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

   Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất có được thế chấp hay không?

   Tại Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, theo đó:

   2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

   a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

   b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

   c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

   d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

   đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất không được phép thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và các tổ chức là tổ chức tín dụng nhưng không được phép hoạt động tại Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn