Công ty môi giới bất động sản phải có mấy người có chứng chỉ hành nghề?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/07/2022

Công ty môi giới bất động sản phải có mấy người có chứng chỉ hành nghề? Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản?

Tôi có dự định thành lập công ty môi giới bất động sản, xin hỏi muốn thành lập công ty này thì phải có mấy người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ạ?

  • Công ty môi giới bất động sản phải có mấy người có chứng chỉ hành nghề?
   (ảnh minh họa)
  • Công ty môi giới bất động sản phải có mấy người có chứng chỉ hành nghề?

   Căn cứ Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

   3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

   Theo đó, bạn muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

   Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản?

   Căn cứ Điều 66 Luật này quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

   1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

   2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

   3. Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

   4. Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

   5. Các quyền khác trong hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn