Có mức giới hạn trần hoa hồng môi giới bất động sản không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 02/07/2022

Có mức giới hạn trần hoa hồng môi giới bất động sản không? Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có những quyền gì?

Chào ban biên tập, tôi dự định làm môi giới bất động sản và đang nghiên cứu nghề này, tuy nhiên có một vấn đề thắc mắc là tiền hoa hồng khi thực hiện môi giới bất động sản cho khách hàng thì có mức trần quy định theo pháp luật không hay tự do thỏa thuận giữa các bên? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Có mức giới hạn trần hoa hồng môi giới bất động sản không?

   Căn cứ Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về hoa hồng môi giới bất động sản như sau:

   1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

   2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

   Như vậy, pháp luật không có quy định về mức trần cho hoa hồng môi giới bất động sản mà phần hoa hồng này sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới bất động sản.

   Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có những quyền gì?

   Theo Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

   1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

   2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

   3. Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

   4. Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

   5. Các quyền khác trong hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn