Có bắt buộc phải gia hạn thời hạn sử dụng đối với đất nuôi trồng thủy sản?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/10/2022

Có bắt buộc phải gia hạn thời hạn sử dụng đối với đất nuôi trồng thủy sản? Thời hạn giao đất nuôi trồng thủy sản cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao lâu? Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nuôi trồng thủy sản?

Chào anh chị, gia đình tôi đang có một mảnh đất dùng để nuôi thủy sản. Sau khi kiểm tra trong sổ thì tôi được biết đất sắp hết hạn sử dụng. Anh chị cho em hỏi khi đất nuôi thủy sản hết thời hạn sử dụng thì tôi có được gia hạn để sử dụng tiếp hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Có bắt buộc phải gia hạn thời hạn sử dụng đối với đất nuôi trồng thủy sản?

   Tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau:

   2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

   Tại Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 có quy định về phân loại đất như sau:

   Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

   1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

   a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

   b) Đất trồng cây lâu năm;

   c) Đất rừng sản xuất;

   d) Đất rừng phòng hộ;

   đ) Đất rừng đặc dụng;

   e) Đất nuôi trồng thủy sản;

   g) Đất làm muối;

   h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

   Theo đó, đất nuôi trồng thủy sản thuộc nhóm đất nông nghiệp. Chính vì vậy, trong trường hợp cá nhân được giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản thì không bắt buộc phải gia hạn thời hạn sử dụng đất khi đất hết thời hạn sử dụng.

   2. Thời hạn giao đất nuôi trồng thủy sản cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là bao lâu?

   Tại Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 có quy định về đất sử dụng có thời hạn như sau:

   1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

   Tại Khoản 1 Điều 129 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

   1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

   a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

   b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

   Theo đó, thời hạn giao đất nuôi trồng thủy sản đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Sau 50 năm, nếu cá nhân có nhu cầu thì sẽ được tiếp tục sử dụng.

   3. Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nuôi trồng thủy sản?

   Tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định như sau:

   3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

   a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

   b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

   c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

   Như vậy, thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nuôi trồng thủy sản được thực hiện như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn