Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở thì có cần xin phép hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/07/2022

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở thì có cần xin phép hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép cá nhân chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở?

Chào anh chị, cho em hỏi em năm nay 50 tuổi, em có thằng con trai mới cưới vợ, hai vợ chồng nó muốn ra riêng. Tuy nhiên hiện tại nhà không có đất thổ cư để hai vợ chồng nó cất nhà, chỉ có đất làm lúa do ông bà để lại. Anh chị cho em hỏi hỏi nếu chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở (đất thổ cư) thì có cần xin phép nhà nước hay không? Nhờ anh chị tư vấn giúp em. Cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở thì có cần xin phép hay không?

   Tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định về vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

   a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 có quy định về đất nông nghiệp như sau:

   1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

   a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

   b) Đất trồng cây lâu năm;

   c) Đất rừng sản xuất;

   d) Đất rừng phòng hộ;

   đ) Đất rừng đặc dụng;

   e) Đất nuôi trồng thủy sản;

   g) Đất làm muối;

   h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

   2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

   a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

   b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

   c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

   Theo đó, đất trồng lúa được xem là đất nông nghiệp, đất ở được xem là đất phi nông nghiệp. Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép cá nhân chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở?

   Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 có quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

   2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

   b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

   Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền cho phép cá nhân chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn