Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn bao nhiêu năm?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/08/2022

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn bao nhiêu năm? Nội dung thi và đề thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định như thế nào? Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?

Chào anh/chị, em hiện đang có dự định đi thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, em muốn hỏi là chứng chỉ này có thời hạn là bao nhiêu năm ạ?

  • 1. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn bao nhiêu năm?

   Tại Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

   1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

   c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

   2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm.

   3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

   Như vậy, theo quy định như trên, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm.

   2. Nội dung thi và đề thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định như thế nào?

   Theo Điều 6 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định nội dung thi và đề thi như sau:

   1. Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

   a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

   - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

   - Thị trường bất động sản;

   - Đầu tư bất động sản;

   - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

   b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

   - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

   - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

   - Giải quyết tình huống trên thực tế.

   2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

   3. Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án, trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt.

   4. Bộ đề thi soạn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Đề thi phải phù hợp với nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

   5. Bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật.

   Theo đó, nội dung thi và đề thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ được thực hiện theo quy định như trên.

   3. Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?

   Tại Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

   1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

   2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

   3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

   4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

   5. 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

   6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

   Như vậy, hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm những giấy giờ như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn