Cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản có phải thành lập doanh nghiệp không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/05/2022

Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản có phải thành lập doanh nghiệp không? Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản có các nội dung gì? Tôi có dự định kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, xin hỏi khi kinh doanh ngành này có phải đăng ký doanh nghiệp không?

  • Kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản có phải thành lập doanh nghiệp không?

   Căn cứ Điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014' onclick="vbclick('3F68A', '365486');" target='_blank'>Điều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về dịch vụ tư vấn bất động sản như sau:

   1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

   2. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:

   a) Tư vấn pháp luật về bất động sản;

   b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;

   c) Tư vấn về tài chính bất động sản;

   d) Tư vấn về giá bất động sản;

   đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

   3. Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

   4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

   Như vậy, theo quy định như trên, để được kinh đoanh dịch vụ tư vấn bất động sản, bạn cần phải thành lập doanh nghiệp.

   Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản có các nội dung gì?

   Theo Khoản 4 Điều 41 Luật này hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản do các bên thỏa thuận và phải có các nội dung chính sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của các bên;

   b) Đối tượng và nội dung dịch vụ;

   c) Yêu cầu và kết quả dịch vụ;

   d) Thời hạn thực hiện dịch vụ;

   đ) Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ;

   e) Phương thức, thời hạn thanh toán;

   g) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

   h) Giải quyết tranh chấp;

   i) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn