Bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm mấy phần?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 27/08/2022

Bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm mấy phần? Thời gian thi của bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao lâu? Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở đâu?

Chào anh/chị, em có nguyện vọng đi thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Em muốn hỏi là bài thi này sẽ bao gồm các phần thi nào ạ? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • 1. Bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm mấy phần?

   Tại Điều 6 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định về nội dung thi và đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

   1. Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

   a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

   - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

   - Thị trường bất động sản;

   - Đầu tư bất động sản;

   - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

   b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

   - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

   - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

   - Giải quyết tình huống trên thực tế.

   2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

   3. Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án, trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt.

   4. Bộ đề thi soạn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Đề thi phải phù hợp với nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

   5. Bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật.

   Như vậy,theo quy định như trên, bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ bao gồm hai phần là phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn

   2. Thời gian thi của bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao lâu?

   Căn cứ Điều 7 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định như sau:

   1. Hình thức thi, thời gian thi:

   a) Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

   b) Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

   2. Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).

   Theo đó, thời gian thi phần kiến thức cơ sở là 120 phút, thời gian thi phần kiến thức chuyên môn là 120 phút. Tổng thời gian là 240 phút.

   3. Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ở đâu?

   Tại Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BXD có quy định như sau:

   1. Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.

   2. Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

   3. Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi.

   Ngoài ra tại Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD còn có quy định như sau:

   1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này);

   2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

   3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

   4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

   5. 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

   6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

   Như vậy, bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Sở Xây dựng hồ sơ theo quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 7 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn