Ai là người quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính các cấp?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/12/2021

Cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật về đất đai thì ai là người quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính của các cấp?

  • Ai là người quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính các cấp?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật Đất đai 2013 quy định về địa giới hành chính như sau:

   Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp trong phạm vi cả nước.

   Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

   Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

   Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì người quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp chính là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn