Vợ có được thụ hưởng bảo hiểm khi trong HĐBH của chồng không ghi tên người thụ hưởng hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/07/2022

Vợ có được thụ hưởng bảo hiểm khi trong hợp đồng bảo hiểm của chồng không ghi tên người thụ hưởng hay không? Nội dung có bắt buộc phải có người thụ hưởng hay không? Chị tôi dùng tiền lương của mình bảo hiểm nhân thọ cho anh rể tôi. Nay anh rể chết, trong BH nhân thọ không chỉ định người thụ hưởng. Vậy chị tôi có được hưởng phần này không?

  • Vợ có được thụ hưởng bảo hiểm khi trong HĐBH của chồng không ghi tên người thụ hưởng hay không?

   Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định như sau:

   6. Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.

   Theo đó, người bảo hiểm là có thể là người thụ hưởng, người được bảo hiểm không may qua đời, nếu không có người thụ hưởng chính thức, số tiền bảo hiểm sẽ được đưa vào danh sách tài sản thừa kế. Như vậy, chị bạn có được thụ hưởng bảo hiểm khi trong HĐBH của chồng không ghi tên người thụ hưởng theo dạng thừa kế.

   Nội dung có bắt buộc phải có người thụ hưởng hay không?

   Căn cứ Điều 13 Luật trên quy định về nội dung hợp đồng như sau:

   1. Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

   b) Đối tượng bảo hiểm;

   c) Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;

   d) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;

   đ) Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;

   e) Thời hạn bảo hiểm;

   g) Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

   h) Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;

   i) Các quy định giải quyết tranh chấp;

   k) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

   2. Ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm có thể có các nội dung khác do các bên thoả thuận.

   Như vậy, trong hợp đồng bảo hiểm không nhất thiết phải có tên người thụ hưởng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn