Về việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Ông Phạm Thăng - TP. Vinh, tỉnh Nghệ An hỏi: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 thì các đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng được tăng mức trợ cấp hàng tháng là 8% từ ngày 1/1/2015. Tuy nhiên tại Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 09/2015/NĐ-CP lại không thấy có đối tượng này. Vậy, các đối tượng nghỉ hưởng chế độ theo Quyết định 130/CP và 111/HĐBT có được hưởng trợ cấp tăng thêm 8% không?
  • Tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc quy định: “Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định này”.

   Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị ông Thăng liên hệ với Phòng Nội vụ cấp huyện nơi ông Thăng cư trú để được giải đáp thắc mắc.

   Theo Chinhphu.vn

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn