Trợ cấp hàng tháng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/09/2016

Chào BHXH. Ba tôi sinh năm 1955 là giáo viên công tác tại huyện An Khê (nay là thị xã An Khê)từ năm 1978 nhưng đến năm 1991 ba tôi bị bệnh tai biến nên đã đã nghỉ việc, như vậy theo Quyết định 613/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 06/5/2010 và hướng dẫn số 16 của Bộ LĐTBXH V/v Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Như vậy Ba tôi có được hưởng trợ cấp gì không vậy. Cám ơn.

  • Trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm (không bao gồm thời gian công tác quy đổi).
   Trường hợp Ba của ông (bà) không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng đã hết hạn hưởng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT nêu trên, nên không thuộc diện được hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn