Cách tính lương hưu chi tiết

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/01/2022

Nhờ tư vấn cách tính lương hưu chi tiết nhất ạ. Xin cảm ơn.

  • Căn cứ pháp lý: Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014' onclick="vbclick('3F674', '227657');" target='_blank'>Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

   Theo đó, cách tính lương hưu được quy định cụ thể như sau:

   Lương hưu = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x tỷ lệ % lương hưu.

   Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như sau:

   - Đối với người có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định:

   Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = {(Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của (x) năm cuối trước khi nghỉ việc) / {(x) * 12 tháng)}

   (x) được tính cụ thể:

   x = 5 (Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995)

   x = 6 (Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/1995 đến 31/12/2000)

   x = 8 (Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006)

   x = 10 (Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2007 đến 31/12/2015)

   x = 15 (Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2019)

   x = 20 (Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2024)

   Tham gia từ 01/01/2025 => Tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH

   - Đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

   Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH

   - Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

   Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định) / Tổng số tháng đóng BHXH

   ***Tỷ lệ % lương hưu được tính như sau:

   - Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi đã đóng BHXH 15 năm (được tính = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội), thêm 1 năm đóng BHXH cộng thêm 2%. Tối đa là 75%.

   VD: Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018, đã đóng BHXH 20 năm (thêm 5 năm đóng BHXH cộng thêm 10%). Như vậy, tỷ lệ % lương hưu của lao động nữ này là 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

   - Lao động nam áp dụng theo bảng dưới đây, thêm 1 năm đóng BHXH cộng thêm 2%. Tối đa là 75%. (cộng thêm % tương tự lao động nữ)

   Năm nghỉ hưu

   Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ 45%

   Thời gian đóng BHXH tương ứng tỷ lệ tối đa 75%

   Năm 2018

   16 năm

   31 năm

   Năm 2019

   17 năm

   32 năm

   Năm 2020

   18 năm

   33 năm

   Năm 2021

   19 năm

   34 năm

   Năm 2022 trở đi

   20 năm

   35 năm

   Lưu ý: Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

   Trên đây là nội dung quy định về cách tính lương hưu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn