Nhân viên nghỉ làm mà công ty không trả lại sổ BHXH có đúng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/11/2016

Mình đang làm cho 1 công ty JK, trong KCN Tây Bắc huyện Củ Chi. Mình đã được ký HĐLĐ 1 năm rồi, tới tháng 10/2016 là hết hạn HĐ. Công ty mình, tháng 7 và 8/2016 vừa qua, không cấp phát thẻ BHYT cho công nhân, mà lương vẫn bị trừ cho khoản đó. Công ty mình có nhiều người nghỉ làm,nhưng không được công ty trả lại sổ BHXH. Điều đó đúng hay sai? Nguyễn Thị Kim Hương.

  • Về thẻ BHYT: Theo thông tin bạn cung cấp, văn phòng hiểu rằng trong quá trình làm việc theo hợp đồng lao động (thời hạn từ tháng 11/2015 đến 10/2016), bạn đã được đóng BHYT và cấp thẻ. Tuy nhiên đến tháng 07/2016 thì thẻ BHYT của bạn hết hạn và đến hiện tại bạn vẫn chưa được cấp phát thẻ BHYT mới. Văn phòng xin gửi tư vấn đến bạn những trường hợp sau:

   - Trường hợp Công ty JK không tiếp tục thực hiện việc đóng BHYT cho bạn nên bạn không cấp phát thẻ BHYT mới khi thẻ BHYT cũ đã hết hạn. Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2 – Điều 6 Bộ luật lao động 2012 và khoản 4 – Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 về nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

   “Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động …. 2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây: …. đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.”

   “Điều 2. Giải thích từ ngữ … 4. Người sử dụng lao động bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và tổ chức khác; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế. …”

   Ngoài ra Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 cũng quy định việc nhận thẻ BHYT như quyền của người tham gia bao hiểm y tế quy định tại Điều 36.

   - Trường hợp Công ty JK đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHYT (vì bạn và các công nhân khác vẫn bị trừ khoản tiền đóng bảo hiểm). Theo thông tin bạn cung cấp không cho biết thông tin về các thẻ BHYT trước tháng 7 và tháng 8/2016 có thời hạn bao lâu. Vì căn cứ theo quy định tại điểm 2.1- khoản 2 Công văn 1989/BHXH-QLT ngày 9/8/2016 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi và gia hạn thẻ BHYT thì thẻ BHYT của bạn có thể được tư động gia hạn nếu Công ty JK đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHYT. Cụ thể nội dung quy định như sau:

   “2. Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế:

   2.1. Bổ sung Khoản 2 Mục III Văn bản 212/BHXH-QLT ngày 9/01/2016 của BHXH thành phố, khi đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sẽ được cơ quan BHXH gia hạn thẻ tự động như sau:

   - Đợt 1: Vào ngày 21 của tháng cuối kỳ gia hạn thẻ cũ. - Đợt 2: Vào ngày 26 của tháng cuối kỳ gia hạn thẻ cũ.

   - Đợt 3: Vào ngày 1 của tháng đầu kỳ gia hạn thẻ mới. BHXH Thành phố sẽ thông báo danh sách các đơn vị được gia hạn tự động tại trang thông tin điện tử http://bhxhtphcm.gov.vn/; các đơn vị đang nộp trực tiếp tại BHXH quận, huyện vào mục http://bhxhtphcm.gov.vn/bhxh-quan-huyen/.”

   Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo, thẻ gia hạn tự động sẽ được cơ quan BHXH chuyển về các đơn vị qua đường bưu điện (các đơn vị cần lưu ý thông tin địa chỉ đơn vị đã cung cấp cho cơ quan BHXH để đảm bảo thẻ BHYT được gửi về đến đúng đơn vị)”. Vì vậy trong trường hợp này,cơ quan BHXH vẫn chưa thông báo hoặc chuyển thẻ gia hạn tự động về Công ty JK nên không giao cho bạn được thì trách nhiệm này thuộc về cơ quan BHXH.

   Về BHXH: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động và Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm người sử dụng lao động như sau:

   “Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động …

   2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

   3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. …”

   “Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động …

   5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. ….”

   Vì vậy việc Công ty JK không trả sổ BHXH cho những công nhân đã nghỉ theo thời hạn quy định như trên là trái với quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn