Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt trong trường hợp nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/09/2023

Cho tôi hỏi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt trong trường hợp nào? Câu hỏi từ chị Tâm (Kiên Giang)

  • Các đối tượng nào bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

   Căn cứ khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

   - Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

   - Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

   - Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

   Lưu ý: Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

   Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

   Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện nào?

   Căn cứ Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

   + Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

   + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

   - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp:

   + Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn;

   + Từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

   - Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.

   - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

   + Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

   + Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

   + Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

   + Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

   + Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

   + Chết.

   Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt trong trường hợp nào?

   Theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định về việc tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể như sau:

   Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

   1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

   2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

   3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

   a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   b) Tìm được việc làm;

   c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

   d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

   đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

   e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

   g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

   h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

   i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

   k) Chết;

   l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

   m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

   n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

   4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

   Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

   Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt trong trường hợp sau đây:

   - Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   - Tìm được việc làm.

   - Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

   - Hưởng lương hưu hằng tháng.

   - Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

   - Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm 2013 trong 03 tháng liên tục.

   - Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

   - Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

   - Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

   - Chết.

   - Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   - Bị tòa án tuyên bố mất tích.

   - Bị tạm giam.

   - Chấp hành hình phạt tù.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn